Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2014

ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

           ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Άργος  Ορεστικό  21–3-2014
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                        Αριθ. Πραξης : 29
    ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                 
       Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ                                                
          2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ                                                        
                          Ι. Παμπουκίδη   3                                                                               
   Τηλ -Φαξ.:2467043388 . Ταχ. Κωδ.:52200                                                   
       Email:mail@2gym-argous.kas.sch.gr                                                  
                         
                                                          Πράξη 29η
 
Σήμερα Παρασκευή 21-03-2014 και ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο της Διευθύντριας του 2ου Γυμνασίου Άργους Ορεστικού συνήλθε η επιτροπή που συγκροτήθηκε με την πράξη 22/12-02-2014 της Διευθύντριας του σχολείου και αφού έλαβε υπόψη της:
1) 129287/Γ2/2011 (ΦΕΚ 2769/Β/02-12-2011) σχετικό με εκδρομές – μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εντός και εκτός χώρας
2) Τη διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπ.Π.Δ.Β.Μθ. 5181/Γ7/17-01-2012
3)  Την με αριθμό πρωτ. 223/Φ.23/12-03-2014 πρόσκληση οικονομικής προσφοράς για την πραγματοποίηση ημερήσιας σχολικής εκδρομής στην Κοζάνη στις 13-4-2014 για 145 μαθητές και 6 συνοδούς καθηγητές
4) τις παρακάτω προσφορές των τουριστικών γραφείων που αφορούν τη μετακίνηση των μαθητών του σχολείου μας στη Βεργίνα-Νάουσα στις 30-04-2014

α) KASTORIA TOURS – Στυλιάδης Νικόλαος
680 Ε (με Φ.Π.Α.) με ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης και ασφάλεια σε περίπτωση ατυχήματος. Η μετακίνηση θα γίνει με τρία (3) λεωφορεία.
 
β) FOURKIOTIS TOURS
660 Ε με ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης. Δεν περιλαμβάνεται ταξιδιωτική(ιατροφαρμακευτική) ασφάλεια (105,70 Ε). Η μετακίνηση θα γίνει με τρία (3) λεωφορεία.
 
γ) KACTORAC
887,40 E  με ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης και ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας. Οι μετακινήσεις των μαθητών θα γίνουν με κλιματιζόμενα λεωφορεία που πληρούν τις προδιαγραφές της ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
 
 Αποφασίζει
να αναθέσει τη μετακίνηση των μαθητών στην Κοζάνη στις 30-4-2014 στο Γραφείο Γενικού Τουρισμού KASTORIA TOURS – Στυλιάδης Νικόλαος λόγω του ότι η προσφορά κρίνεται η πιο συμφέρουσα ως προς την τιμή και τις παροχές.
Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφεται ως ακολούθως.

 
        Η Διευθύντρια


 
 
ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Η επιτροπή

1. Ζυγά Άννα
2. Κοτσάνη Αθηνά
3. Χατζής Αριστείδης
4. Σιδόπουλος Ευάγγελος

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου