Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011

ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι μαθητές της Β΄γυμνασίου μπορούν να βρουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τις σταυροφορίες στις παρακάτω διευθύνσεις:

Σάββατο, 26 Φεβρουαρίου 2011

Γιατί μ' αγάπησες

Μετά από την προσέγγιση του ποιήματος της Μαρίας Πολυδούρη "Γιατί μ'αγάπησες" και από τις τοποθετήσεις των μαθητών για τη ζωή, το έργο και τον έρωτά της για τον Καρυωτάκη, θεωρώ καλό να διαβάσουμε ένα παραμύθι:

Τετάρτη, 23 Φεβρουαρίου 2011

Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2011

Η κατάρρευση της παγκόσμιας οικονομίας το 1929


Στης Σεπτεμβρίου του 1929, ο δείκτης Dow Jones έφτασε τις 381,17 μονάδες, πενταπλασιάζοντας την αξία του έπειτα από μια πενταετή ξέφρενη πορεία. Στη διάρκεια του επόμενου μήνα, η αγορά έχασε περίπου το 17% της αξίας της. Στη συνέχεια υπήρξε μια μικρή ανάκαμψη, η οποία κάλυψε τις απώλειες κατά το ήμισυ, για να ακολουθήσει μετά η ελεύθερη πτώση που έφτασε την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου σε επίπεδα ρεκόρ, μιας και 12.900.000 μετοχές άλλαξαν χέρια.
Η κατάρρευση της παγκόσμιας οικονομίας το 1929 (δείκτης Dow Jones)Οι μέρες που προηγήθηκαν της Πέμπτης χαρακτηρίστηκαν από υστερία πωλήσεων πανικού, η δε Παρασκευή που ξημέρωσε βρήκε τους τραπεζίτες της Wall Street σε κατάσταση τρόμου να προσπαθούν να ελέγξουν το χάος που βρισκόταν εν εξελίξει. Ακολούθησε μια συνάντηση κορυφαίων και πανίσχυρων οικονομικών παραγόντων, οι οποίοι εναγωνίως προσπάθησαν να αντιδράσουν για να αποσοβηθεί η επικείμενη κατάρρευση. Αγοράστηκαν τότε πακέτα μετοχών σε τιμές κατά πολύ ανώτερες από τις τρέχουσες. Ήταν μια παρόμοια τακτική μ’ αυτή που είχε εφαρμοστεί στην κρίση του 1907, ωστόσο η σύγχρονη εκτέλεσή της απέφερε μόνο προσωρινά αποτελέσματα.
Το Σαββατοκύριακο που ακολούθησε δραματοποιήθηκε δεόντως από τον πάντα πρόθυμο να εσχατολογεί Τύπο, έτσι που τη Δευτέρα στις 28 Οκτωβρίου ο πανικός έλαβε διαστάσεις μαζικής υστερίας. Μέλη της οικογένειας Ροκφέλερ μαζί με άλλους ισχυρούς παράγοντες της αμερικανικής οικονομίας προσπάθησαν εις μάτην να αντιδράσουν αγοράζοντας σημαντικά πακέτα μετοχών, ωστόσο το μεγάλο επενδυτικό κοινό, εκτός από τη χαμένη του πίστη στην αγορά, είχε χάσει και τις τελευταίες του ελπίδες.
(Πηγή: το ποντικι)

Οι ιδρυτικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ένωση βασίζεται, σύμφωνα με την πρόταση της Συνέλευσης, στις αξίες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι αξίες αυτές, που συνοψίζονται στο άρθρο I-2, είναι κοινές για τα κράτη μέλη. Επιπλέον, οι κοινωνίες των κρατών μελών χαρακτηρίζονται από τον πλουραλισμό, την ανοχή, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την απαγόρευση των διακρίσεων. Οι αξίες αυτές παίζουν σημαντικό ρόλο, κυρίως σε δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις. Πρώτον, ο σεβασμός των αξιών αυτών αποτελεί προϋπόθεση για κάθε προσχώρηση νέου κράτους μέλους στην Ένωση σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο I-57. Δεύτερον, η μη τήρηση των αξιών αυτών μπορεί να οδηγήσει στην κατάργηση των δικαιωμάτων συμμετοχής ενός κράτους μέλους στην Ένωση (άρθρο I-58).
Σε σχέση με τα ήδη ισχύοντα, η Συνέλευση συμπεριέλαβε νέες αξίες, κυρίως την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ισότητα καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κοινωνιών των κρατών μελών όπως αναφέρθηκε πιο πάνω.Το άρθρο I-3 του συνταγματικού σχεδίου, που περιλαμβάνει τους εσωτερικούς και εξωτερικούς στόχους της Ένωσης, συγχωνεύει τις διατάξεις της συνθήκης σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση (συνθήκη ΕΕ) με τις διατάξεις της συνθήκης ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (συνθήκη ΕΚ). Οι στόχοι αυτοί πρέπει να καθοδηγούν την Ένωση στη χάραξη και την εφαρμογή όλων των πολιτικών της.
Οι κύριοι στόχοι της Ένωσης είναι πλέον η προαγωγή της ειρήνης, των αξιών της και της ευημερίας των λαών της.Στους στόχους που περιλαμβάνονται σήμερα στις συνθήκες, το σχέδιο του Συντάγματος προσθέτει την προώθηση της επιστημονικής και τεχνικής προόδου και της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών καθώς και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού. Στην οικονομική και κοινωνική συνοχή παρέχεται μια γεωγραφική διάσταση. Η πολιτισμική και γλωσσική πολυμορφία καθώς και η προστασία και ανάπτυξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης αποτελούν επίσης στόχους της Ένωσης.
Επιπλέον, το άρθρο ορίζει ως στόχο της Ένωσης μια ενιαία αγορά, βασισμένη στον ελεύθερο και ανόθευτο ανταγωνισμό, καθώς και έναν χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης χωρίς εσωτερικά σύνορα. Το άρθρο I-4, που αφιερώνεται επίσης στην εσωτερική αγορά, εγγυάται την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, εμπορευμάτων, υπηρεσιών και κεφαλαίων καθώς και την ελευθερία εγκατάστασης στην Ένωση.
Η παράγραφος 4 του άρθρου I-3 είναι αφιερωμένη στην προώθηση των αξιών και των συμφερόντων της Ένωσης στις σχέσεις της με τον υπόλοιπο κόσμο. Η παράγραφος αυτή συγκεντρώνει τους στόχους, που αναφέρονται και στη συνθήκη ΕΕ, οι οποίοι αφορούν την κοινή εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας καθώς και τις διατάξεις τις συνθήκης ΕΚ τις σχετικές με τη συνεργασία για την ανάπτυξη. Η Συνέλευση προτείνει να συμπεριληφθεί στο σημείο αυτό ως νέος στόχος η προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού σε διεθνές επίπεδο.
Τέλος, στο μέρος III του συνταγματικού σχεδίου, τα άρθρα III-1 έως III-6 περιέχουν διατάξεις που προβλέπουν πιο συγκεκριμένες απαιτήσεις από τις οποίες η Ένωση πρέπει να εμπνευστεί για την εφαρμογή του Συντάγματος. Πρόκειται κυρίως για την ισότητα μεταξύ των ανδρών και των γυναικών, την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, την προστασία των καταναλωτών και τη συνεκτίμηση του ιδιάζοντος χαρακτήρα των υπηρεσιών γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος. Η Συνέλευση προτείνει να προστεθεί ως άλλος ένας στόχος το άρθρο III-3, που καθιερώνει την καταπολέμηση κάθε διάκρισης λόγω φύλου, φυλετικής η εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού, υιοθετώντας τη διατύπωση του άρθρου 13 της συνθήκης ΚΕ.
Όσον αφορά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, η Συνέλευση προσφέρει σημαντικές προόδους. Το άρθρο I-7 του σχεδίου Συντάγματος επαναλαμβάνει την εγγύηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Συνθήκης ΕΕ και κάνει μνεία στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (ΕΣΔΑ), καθώς και στις κοινές συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών. Το εν λόγω άρθρο ανοίγει επίσης τον δρόμο για την επίσημη προσχώρηση της Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών.
Επιπλέον, η Συνέλευση πέτυχε συναίνεση η οποία επιτρέπει την ένταξη του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, που εγκρίθηκε επίσημα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Νίκαιας τον Δεκέμβριο του 2000, στο Μέρος II του Συντάγματος. Με τον τρόπο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει έναν κατάλογο θεμελιωδών δικαιωμάτων που θα είναι νομικά δεσμευτικός για την Ένωση, τα όργανα και τις υπηρεσίες της, καθώς και για τα κράτη μέλη όσον αφορά την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης. Η συμπερίληψη του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων δεν θίγει την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών.Θα ερμηνεύεται από τις δικαστικές αρχές της Ένωσης και των κρατών μελών. Η Συνέλευση τροποποίησε ελάχιστα τη δομή του Χάρτη προκειμένου να τον προσαρμόσει στις αλλαγές που εισήχθησαν από το σχέδιο της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης.Με την συμπερίληψή του, ο Χάρτης, ο οποίος εμπεριέχει τα πρόσθετα δικαιώματα που δεν περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, και κυρίως τα κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων, την προστασία των δεδομένων, τη βιοηθική ή το δικαίωμα χρηστής διαχείρισης, καθίσταται οικείος στους πολίτες, που θα είναι καλύτερα ενήμεροι σχετικά με τα δικαιώματά τους.
http://europa.eu/

Κυριακή, 20 Φεβρουαρίου 2011

Η Συνθήκη της Λωζάνης

Η Συνθήκη της Λωζάνης ήταν μια συνθήκη ειρήνης που έθεσε τα όρια της σύγχρονης Τουρκίας. Υπογράφηκε στη Λωζάνη της Ελβετίας στις 24 Ιουλίου 1923 από την Ελλάδα, την Τουρκία και τις άλλες χώρες που πολέμησαν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και την Μικρασιατική εκστρατεία (1919-1922) και συμμετείχαν στην Συνθήκη των Σεβρών συμπεριλαμβανομένης και της ΕΣΣΔ (που δεν συμμετείχε στην προηγούμενη συνθήκη).
Κατήργησε την Συνθήκη των Σεβρών που δεν είχε γίνει αποδεκτή από την νέα κυβέρνηση της Τουρκίας που διαδέχθηκε τον Σουλτάνο της Κωνσταντινούπολης. Μετά την εκδίωξη από την Μικρά Ασία του Ελληνικού στρατού από τον Τουρκικό υπό την ηγεσία του Κεμάλ Ατατούρκ, εμφανίστηκε η ανάγκη για αναπροσαρμογή της συνθήκης των Σεβρών. Στις 20 Οκτωβρίου 1922 ξεκίνησε το συνέδριο που διακόπηκε μετά από έντονες διαμάχες στις 4 Φεβρουαρίου 1923 για να ξαναρχίσει στις 23 Απριλίου. Το τελικό κείμενο υπογράφηκε στις 24 Ιουλίου μετά από 7,5 μήνες διαβουλεύσεων.
Η Τουρκία ανέκτησε την Ανατολική Θράκη, κάποια νησιά του Αιγαίου, μια λωρίδα γης κατά μήκος των συνόρων με την Συρία, την περιοχή της Σμύρνης και της Διεθνοποιημένης Ζώνης των Στενών η οποία όμως θα έμενε αποστρατικοποιημένη και αντικείμενο νέας διεθνούς διάσκεψης. Παραχώρησε τα Δωδεκάνησα στην Ιταλία, όπως προέβλεπε και η συνθήκη των Σεβρών, αλλά χωρίς πρόβλεψη για δυνατότητα αυτοδιάθεσης. Ανέκτησε πλήρη κυριαρχικά δικαιώματα σε όλη της την επικράτεια και απέκτησε δικαιώματα στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε όλη την επικράτειά της εκτός της ζώνης των στενών.
Η Ελλάδα υποχρεώθηκε να πληρώσει σε είδος (ελλείψει χρημάτων) τις πολεμικές επανορθώσεις। Η αποπληρωμή έγινε με επέκταση των τουρκικών εδαφών της Ανατολικής Θράκης πέρα από τα όρια της συμφωνίας। Τα νησιά Ίμβρος και Τένεδος παραχωρήθηκαν στην Τουρκία με τον όρο ότι θα διοικούνταν με ευνοϊκούς όρους για τους Έλληνες. Σύμφωνα ομως με την εφημεριδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ «Η Συνθήκη της Λοζάνης είναι πλέον ξεπερασμένη»
Πριν από λίγον καιρό ο κ. Χάμαρμπεργκ ζήτησε την κατάργηση της Σαρίας στη Θράκη (που υποβαθμίζει τη θέση της μουσουλμάνας) και την άμεση εκλογή του μουφτή από τη μειονότητα, αφού, όμως, πρώτα του αφαιρεθούν οι δικαστικές αρμοδιότητες. Τα δύο σκέλη της πρότασης ανταποκρίνονται σε επιθυμίες της πλειονότητας (το ένα) και της μειονότητας (το άλλο). Μόνο που αμφότερα προϋποθέτουν «ξήλωμα» των προβλέψεων της Συνθήκης της Λοζάνης, που αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της διπλωματικής πολιτικής της χώρας.

Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2011

Γιατί μ` αγάπησες


Ποιηση: Μαρία Πολυδούρη
Μουσική: Δημήτρης Παπαδημητρίου
Πρώτη εκτέλεση: Ελευθερία ΑρβανιτάκηΔευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2011

ΑΓΑΠΗ

Aπόσπασμα από το κλασικό βιβλίο του Χαλίλ Γκιμπράν «Ο Προφήτης»
Όταν σας καλέσει η αγάπη, να αποδεχθείτε το κάλεσμά της, ακόμα κι αν ο δρόμος είναι σκληρός και δύσκολος.
Και όταν ανοίξουν τα φτερά της, να παραδοθείτε, παρόλο που το σπαθί που βρίσκεται κρυμμένο μέσα τους θα προκαλέσει τελικά πληγές.
Και όταν η αγάπη λέει κάτι, να την πιστεύετε, ακόμα κι αν η φωνή της καταστρέφει τα όνειρά σας όπως καταστρέφει ο βοριάς τους κήπους.
Γιατί η αγάπη δοξάζει και σταυρώνει. Κάνει τα κλαδιά να μεγαλώνουν και τα κλαδεύει. Δουλεύει τους ανθρώπους ώσπου να γίνουν εύκαμπτοι και εύπλαστοι. Τους ψήνει σε θεία φλόγα για να μπορέσουν να μετατραπούν σε καθαγιασμένο άρτο, ο οποίος θα καταναλωθεί στο συμπόσιο του Θεού.
Ωστόσο, αν φοβάστε και θέλετε από την αγάπη μόνο γαλήνη και ευχαρίστηση είναι καλύτερο να απομακρυνθείτε από την πόρτα της και να ψάξετε να βρείτε ένα άλλον κόσμο, στον οποίο να μπορείτε να γελάτε, αλλά χωρίς να είστε πολύ χαρούμενοι, και να κλαίτε, χωρίς να χύνετε όλα σας τα δάκρυα.
Η αγάπη δεν δίνει τίποτα και δεν ζητάει τίποτα, εκτός από εσάς τους ίδιους.
Η αγάπη δεν κατέχει και δεν κατέχεται, γιατί είναι από μόνη της αρκετή.
Και μην προσπαθήσετε να κατευθύνετε την πορεία της γιατί, αν η αγάπη σας κρίνει άξιους, θα σας κατευθύνει εκείνη εκεί που πρέπει να φτάσετε।
Με την πένα του Πάολο Κοέλιο

Σάββατο, 12 Φεβρουαρίου 2011

Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ


Η μικρασιατική καταστροφή ήταν αποτέλεσμα της υποτέλειας όλων των ελληνικών κυβερνήσεων της εποχής εκείνης για την εξυπηρέτηση των οικονομικών, πολιτικών και στρατηγικών συμφερόντων των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων της εποχής και κυρίως των Αγγλων που κυριαρχούσαν στην περιοχή της Εγγύς και Μέσης Ανατολής και ο πόλεμος των πετρελαίων που παρουσιάστηκαν από τους πολιτικούς της «Μεγάλης Ιδέας» σαν ιερός πόλεμος των Ελλήνων.

Η απόβαση στη Σμύρνη ήταν η αρχή της εθνικής μας τραγωδίας με αποτέλεσμα : 50.000 νεκροί και 75.000 τραυματίες στρατιώτες . Πάνω από 1.500.000 Έλληνες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πανάρχαιες εστίες των προγόνων τους και να έρθουν σαν πρόσφυγες στην Ελλάδα, αφήνοντας πίσω τους πάνω από 600.000 νεκρούς .
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο Ελ. Βενιζέλος με το υπόμνημά του στη Συνδιάσκεψη της Ειρήνης του Παρισιού, στη Μικρά Ασία ζούσαν 1.694.000 Έλληνες. Στη Θράκη και την περιοχή της Κωνσταντινούπολης 731.000. Στην περιοχή τηςΤραπεζούντας 350.000 και στα Αδανα 70.000.

Σύνολο 2.845.000 Έλληνες που αποτελούσαν το 20% του πληθυσμού της περιοχής που κυριαρχούσε οικονομικά , είχε δε καταφέρει να διατηρήσει την πολιτιστική του κληρονομιά παρ΄ ότι αποτελούσε μειονότητα σε εχθρικό περιβάλλον .
Στις 8 Σεπτεμβρίου του 1922 , οι Τούρκοι μπήκαν στη Σμύρνη και στις 18 του ίδιου μήνα ολοκληρώνεται η εκκένωση της Μ. Ασίας από τα ελληνικά στρατεύματα.
Με τη Σμύρνη στις φλόγες και την απελπισμένη προσπάθεια του μαρτυρικού πληθυσμού της να σωθεί, καταφεύγοντας στα συμμαχικά καράβια, γράφεται η τελευταία σελίδα στην ιστορία των σχέσεων της Ελλάδας με τους «συμμάχους» της στα χρόνια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και του μικρασιατικού τυχοδιωκτισμού.
Τις μέρες εκείνες διαδραματίζεται ένα από τα πιο απάνθρωπα και αποκαλυπτικά γεγονότα του πολέμου. Οι «σύμμαχοι» της ελληνικής ολιγαρχίας: Αγγλοι, Γάλλοι,Ιταλοί και Αμερικανοί ανέχονται με τη μεγαλύτερη απάθεια να πετιούνται μπρος τα μάτια τους οι Έλληνες στη θάλασσα.
Έτσι ήρθαν οι παππούδες μου στην Ελλάδα κατεστραμμένοι οικονομικά , αφήνοντας πίσω τους αδέλφια αιχμάλωτα των Τούρκων και μωρά παιδιά που πέθαναν από τις αντίξοες συνθήκες στο δρόμο προς τη σωτηρία .

Το 1922, μετά την Μικρασιατική Καταστροφή, εκδηλώθηκε στρατιωτικό κίνημα υπό τους συνταγματάρχες Νικόλαο Πλαστήρα και Στυλιανό Γονατά και τον αντιπλοίαρχο Φωκά, που προκάλεσε την παραίτηση της κυβέρνησης Τριανταφυλλάκου και του Βασιλιά Κωνσταντίνου (14 Σεπτεμβρίου 1922) υπέρ του υιού του Γεωργίου Β'.
Σύμφωνα με το πόρισμα Επαναστατικής Επιτροπής παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Έκτακτο Στρατοδικείο με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας οκτώ πρόσωπα, που έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο την περίοδο 1920-1922:
- τρεις πρώην πρωθυπουργοί, ο Δημήτριος Γούναρης, ο Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης και ο Νικόλαος Στράτος,
- ο υπουργός Στρατιωτικών στην κυβέρνηση Πρωτοπαπαδάκη, Νικόλαος Θεοτόκης,
- τρεις υπουργοί στις κυβερνήσεις Γούναρη, ο Γεώργιος Μπαλτατζής, ο Ξενοφών Στρατηγός και Μιχαήλ Γούδας
- και ο αντιστράτηγος Γεώργιος Χατζηανέστης, αρχιστράτηγος Μικράς Ασίας και Θράκης.
Το Στρατοδικείο κήρυξε παμψηφεί ενόχους και επέβαλλε την ποινή του θανάτου στον Χατζηανέστη, τον Γούναρη, τον Στράτο, τον Πρωτοπαπαδάκη, τον Μπαλτατζή και τον Θεοτόκη· την ποινή των ισοβίων επέβαλε στον Γούδα και τον Στρατηγό. Οι έξι εκτελέστηκαν στου Γουδή, περίπου στο σημείο όπου βρίσκεται το νοσοκομείο Σωτηρία.

Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011

Eν μεγάλη Eλληνική αποικία, 200 π.X.


Ότι τα πράγματα δεν βαίνουν κατ’ ευχήν στην Αποικία
δεν μέν’ η ελαχίστη αμφιβολία,
και μ’ όλο που οπωσούν τραβούμ’ εμπρός,
ίσως, καθώς νομίζουν ουκ ολίγοι, να έφθασε ο καιρός
να φέρουμε Πολιτικό Αναμορφωτή.

Όμως το πρόσκομμα κ’ η δυσκολία
είναι που κάμνουνε μια ιστορία
μεγάλη κάθε πράγμα οι Αναμορφωταί
αυτοί. (Ευτύχημα θα ήταν αν ποτέ
δεν τους χρειάζονταν κανείς). Για κάθε τι,
για το παραμικρό ρωτούνε κ’ εξετάζουν,
κ’ ευθύς στον νου τους ριζικές μεταρρυθμίσεις βάζουν,
με την απαίτησι να εκτελεσθούν άνευ αναβολής.

Έχουνε και μια κλίσι στες θυσίες.
Παραιτηθείτε από την κτήσιν σας εκείνη·
η κατοχή σας είν’ επισφαλής:
η τέτοιες κτήσεις ακριβώς βλάπτουν τες Αποικίες.
Παραιτηθείτε από την πρόσοδον αυτή,
κι από την άλληνα την συναφή,
κι από την τρίτη τούτην: ως συνέπεια φυσική·
είναι μεν ουσιώδεις, αλλά τι να γίνει;
σας δημιουργούν μια επιβλαβή ευθύνη.

Κι όσο στον έλεγχό τους προχωρούνε,
βρίσκουν και βρίσκουν περιττά, και να παυθούν ζητούνε·
πράγματα που όμως δύσκολα τα καταργεί κανείς.

Κι όταν, με το καλό, τελειώσουνε την εργασία,
κι ορίσαντες και περικόψαντες το παν λεπτομερώς,
απέλθουν, παίρνοντας και την δικαία μισθοδοσία,
να δούμε τι απομένει πια, μετά
τόση δεινότητα χειρουργική.

Ίσως δεν έφθασεν ακόμη ο καιρός.
Να μη βιαζόμεθα· είν’ επικίνδυνον πράγμα η βία.
Τα πρόωρα μέτρα φέρνουν μεταμέλεια.
Έχει άτοπα πολλά, βεβαίως και δυστυχώς, η Αποικία.
Όμως υπάρχει τι το ανθρώπινον χωρίς ατέλεια;
Και τέλος πάντων, να, τραβούμ’ εμπρός.

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης 1928

Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2011

Κ. Π. Καβάφης: Στα 200 π.Χ.

ΛΟΓΟΙ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΛΛΑ ΜΕ ......ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ο καθηγητής Ξενοφών Ζολώτας είχε εκφωνήσει ένα λόγο στην Ουάσιγκτον στις 26 Σεπτεμβρίου 1957 ο οποίος έμεινε μνημειώδης, όχι τόσο για το περιεχόμενό του αλλά για τη γλώσσα του. Το ακροατήριό του αποτελούσαν οι σύνεδροι της Διεθνούς Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και δεν αντιμετώπισαν τότε κανένα πρόβλημα στην κατανόηση του προφορικού κειμένου που ανέγνωσε ο Έλληνας καθηγητής. Μίλησε ελληνικά και χρησιμοποίησε ατόφια την αγγλική γλώσσα.
Επακολούθησε ανυπόκριτος ενθουσιασμός και χειροκροτήματα από όρθιους τους συνέδρους. Την επομένη είχαν πρωτοσέλιδο το λόγο του οι "New York Times" και η "Washington Post", περνώντας σε όλο τον κόσμο το μήνυμα, ότι η ελληνική γλώσσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να λειτουργήσει σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες. Μάλιστα, τόση ήταν η εντύπωση, που προκάλεσε η πρώτη αυτή ομιλία στα αγγλικά, ώστε ο τότε Πρόεδρος της Διεθνούς Τράπεζας, Γιουτζίν Μπλάκ, τον παρακάλεσε και σε επόμενη ετήσια συνεδρίαση του ΔΝΤ και της Διεθνούς Τράπεζας να μιλήσει πάλι αγγλικά, αλλά με ελληνικές λέξεις, κάτι, που επανέλαβε το 1959.Ένας άλλος παρόμοιος  λόγος.

Κατά τη διάρκεια του "5ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Ορθοπεδικής" που διοργανώθηκε στη Ρόδο, έγιναν σημαντικές ανακοινώσεις για τον τομέα της ορθοπεδικής. Ωστόσο, ιδιαίτερη αίσθηση στους συνέδρους προκάλεσε η ομιλία του καθηγητή Ορθοπεδικής στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων κ. Παναγιώτη Σουκάκου, ο οποίος απευθύνθηκε στο ακροατήριό του μιλώντας μεν αγγλικά, χρησιμοποιώντας όμως λέξεις που προέρχονται από την ελληνική γλώσσα. Με αυτή την ομιλία ο κ. Σουκάκος υποδέχθηκε τους συνέδρους και παράλληλα έδωσε το στίγμα του συνεδρίου επισημαίνοντας τα επιμέρους θέματα που αναπτύχθηκαν κατά τις εργασίες.

Οι δύο πρώτες παράγραφοι της ομιλάς του:

«Τhe Ηellenic orthopedic physicians, have synchronized their dynamism and energy with the Εuropean Οrganization of Οrthopedics and Τraumatology, to generate this symbiotic and not ephemeral synthesis of charismatic, academic scholars, and are enthusiastic with the atmosphere of euphoria and analogous ecstasy in Dodecanisa, Rodos.

Rodos is a graphic Ηellenic metropolitan center in the Αegean archipelagos, with myriads of archaeological and historical sites. Rodos is a geographical paradise of cryptic and chimerical icons of idyllic charm, amalgamated with Ηellenic gastronomy of mousaka, souvlaki, ouzo emporia and euphoria of the rhyme and rhythm of bouzouki, Βyzantine and Spanoudakis music.


Τετάρτη, 2 Φεβρουαρίου 2011

17 ΜΟΥΣΕΙΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ


Θέλετε να χαθείτε στα μάτια της Αφροδίτης του Μποτιτσέλι; Ή να έχετε τον πίνακα σε κάθε οθόνη σας, ανεξαρτήτως μεγέθους και ποιότητας; Μπορείτε. Όπως και για χίλια ακόμα διάσημα έργα.
Όταν πρωτοεμφανίστηκε το Ίντερνετ, κάτι τέτοιο ήταν η απόλυτη εικαστική φαντασίωση. Σήμερα χάρη στην ψηφιακή τεχνολογία και την παντοκρατορία του Google γίνεται πραγματικότητα. Το Artproject είναι η παγκόσμια διαδικτυακή «υπεργκαλερί» του Google, που έκανε χθες τα εγκαίνιά της στην γκαλερί Tate Britain, στο Λονδίνο. Αποτέλεσμα της συνεργασίας του Google με 17 από τα διασημότερα μουσεία του κόσμου είναι η ψηφιοποίηση και δωρεάν παροχή στο http://www.googleartproject.com/ των μεγαλύτερων έργων τέχνης του πλανήτη.
Χάρη σε αυτή θα μπορεί κάποιος να δει στον υπολογιστή του περισσότερα από 1.000 διάσημα έργα τέχνης σε εξαιρετικά υψηλή ανάλυση. Αυτό, πέρα από ποιότητα προβολής, δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να «ζουμάρει» στο έργο βλέποντας λεπτομέρειες που φτάνουν μέχρι τη λεπτότερη πινελιά ή ακόμα και την πατίνα του έργου.
«Τα τελευταία 20 χρόνια ο κόσμος της τέχνης έχει εκδημοκρατιστεί. Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαστήκαμε με κορυφαία μουσεία προσφέροντας τεχνολογία αιχμής. Ελπίζουμε ότι θα εμπνεύσουμε ακόμη περισσότερους να εξερευνήσουν την τέχνη σε νέα επίπεδα», δήλωσε ο αντιπρόεδρος Engineering του Google Νέλσον Μάτος.
Στο GoogleArtProject μπορεί να επιλέξει κανείς ένα από τα 17 μουσεία και να περιηγηθεί σε αυτό διαδικτυακά και, χάρη στην τεχνολογία Street View, να γυρνά το ψηφιακό του βλέμμα σε κάθε γωνία της αίθουσας που διάλεξε. Να μάθει για την ιστορία, αλλά και τους καλλιτέχνες κάθε έργου με το κλικ ενός ποντικιού. Αλλά και να φτιάξει τη δικιά του προσωπική συλλογή με τα αγαπημένα του έργα, να τα συνοδεύσει με σχόλια και σημειώσεις, να την παρουσιάζει, αλλά και να τη «δωρίζει» σε όποιον θέλει. Δημιουργώντας έτσι ένα ιδανικό εκπαιδευτικό βοήθημα.
Κάθε ένα από τα μουσεία παρείχε εμπειρογνωμοσύνη και καθοδήγηση σε κάθε βήμα του έργου, από την επιλογή των συλλογών, έως την παροχή συμβουλών για την καλύτερη γωνία λήψης των φωτογραφιών, αλλά και τις πληροφορίες που θα το συνοδεύουν. Και κάθε μουσείο επέλεξε από ένα έργο για να φωτογραφηθεί σε εξαιρετική λεπτομέρεια με τη χρήση τεχνολογίας φωτογραφίας super high resolution ή «gigapixel» (με περίπου 7 δισ. Pixels!).
Η συλλογή περιλαμβάνει από τη «Γέννηση της Αφροδίτης» του Μποτιτσέλι έως και το «Νο Woman, Νο Cry» του Κρις Οφίλι, τα μεταϊμπρεσιονιστικά έργα βυζαντινής εικονογραφίας του Σεζάν, τις οροφές των Βερσαλιών, ναούς της αρχαίας Αιγύπτου, τη συλλογή Whistlers, αλλά και έργα του Ρέμπραντ ανά την υφήλιο. Συνολικά έχουν συμπεριληφθεί 486 καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο.
http://www.enet.gr/?i=arthra-sthles.el.home&id=247365