ΜΑΘΗΤΕΣ

Α΄ ΤΑΞΗ : 53 ΜΑΘΗΤΕΣ

Β΄ ΤΑΞΗ : 61 ΜΑΘΗΤΕΣ

Γ΄ ΤΑΞΗ : 56 ΜΑΘΗΤΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ : 170  ΜΑΘΗΤΕΣ