Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2015

ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

  
               ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Άργος  Ορεστικό  4–12- 2015
                ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                            
          ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                                      
    ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                 
       Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ                                               
          2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ                                                        
                Ι. Παμπουκίδη   3                                                                               
   Τηλ -Φαξ.:2467043388 . Ταχ. Κωδ.:52200                    
  Email:mail@2gym-argous.kas.sch.gr   

                                                              Πράξη 6η
Σήμερα Παρασκευή  4-12-2015 και ώρα 14:00 συνήλθε η επιτροπή που συγκροτήθηκε με την πράξη 12/1-122015-μετά από πρόσκληση  της Διευθύντριας του σχολείου και αφού έλαβε υπόψη της:
1) την απόφαση 129287/Γ2/2011 (ΦΕΚ 2769/Β/02-12-2011) σχετικά με εκδρομές – μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εντός και εκτός χώρας
2)  Την με αριθμό πρωτ. 701/1-12-2015 πρόσκληση οικονομικής προσφοράς  του 2ου Γυμνασίου Άργους Ορεστικού
3) τις παρακάτω προσφορές των τουριστικών γραφείων για τη μετάβαση των μαθητών μας στη Θεσσαλονίκη στις 21-12-2015:

α) Γραφείο Γενικού Τουρισμού Kastoria Tours -Στυλιάδης Νικόλαος:1430 ευρώ τα 3 λεωφορεἰα, για 144 μαθητές και 9 συνοδούς καθηγητές. Περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ  και ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης καθώς επίσης και ασφάλεια σε περίπτωση ατυχήματος.
β) Γραφείο FOURKIOTIS TOURS Φουρκιώτης Αντώνιος.: 1465,,92 ευρώ( τιμή κατ΄άτομο:10,18) για 3 λεωφορεία και 144 μαθητές με 9 συνοδούς καθηγητές. Περιλαμβάνονται : Μεταφορά με λεωφορείο του παραπάνω γραφείου, ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης και ταξιδιωτική (ιατροφαρμακευτική). (αριθ.ασφαλ.11187856 και 11187862  GENERALLI HELLAS με Φ.Π.Α.

γ) Γραφείο Travel for you, ΚΤΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε.:560 Ευρώ με ΦΠΑ για κάθε λεωφορείο 50 θέσεων , δωρεάν η ταξιδιωτική ασφάλιση, λεωφορεία νέας τεχνολογίας με προδιαγραφές για ασφαλή μεταφορά , μετακίνηση(ζώνες ασφαλείας, ΚΤΕΟ, πυρασφάλεια, καινούργια ελαστικά, ίντερνετ).

δ) Γραφείο Τουρισμού KASTORAC – τουριστικό γραφείο του Κ.Τ.Ε.Λ. Καστοριάς : 1785,60 σύνολο,12,40  ευρώ ανά μαθητή, για 144 μαθητές και 9 συνοδούς καθηγητές. Διατίθεται ένα διώροφο και δύο απλά λεωφορεία. Η τιμή περιλαμβάνει : Ασφάλιση  επαγγελματικής ευθύνης και ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας. Οι συνοδοί καθηγητές μετακινούνται δωρεάν. Λεωφορεία διαθέσιμα σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής , κλιματιζόμενα και με προδιαγραφές ασφαλούς μετακίνησης βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

ε) Γραφείο Γενικού Τουρισμού Velle Travel- Γεωργία Παπαθανασίου:1440 ευρώ για 3 λεωφορεία . Επιπλέον υπολογίζεται ασφάλεια επαγγελματικής ευθύνης 0,42 ευρώ ανά συμμετέχοντα (153*0,42 ευρώ ). Γενικό σύνολο προσφοράς 1504 ευρώ (10,40 ανά μαθητή), για 3 λεωφορεία.                    
                                                      Αποφασίζει
να αναθέσει τη μετακίνηση των μαθητών στη Θεσσαλονίκη σύμφωνα με το πρόγραμμα του σχολείου στις 21-12-2015, στο γραφείο Kastoria Tours -Στυλιάδης Νικόλαος, Γραφείο Γενικού Τουρισμού,  το οποίο κατέθεσε την οικονομικότερη προσφορά.
Το παρόν συντάχτηκε και υπογράφεται ως ακολούθως


        Η Διευθύντρια
ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Η επιτροπή

1. Γκαμαλέτση Κωνσταντίνα
2. Γιαννούσης Α.
3. Νάκου ι.
4. Βλαχόπουλος Δ.

Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2015

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πραγματοποίηση Εκδρομής

            ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Άργος  Ορεστικό  1–12- 2015
                 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                            Αριθ. Πρωτ : 701/  Φ.23
             ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                                     
    ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                   Προς:  Τη  Δ. Δ. Ε.  Καστοριάς.
         Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ                                             
          2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ                                     Κοιν:  Γραφ. Γενικού Τουρισμού                       
                            Ι. Παμπουκίδη   3                                                                               
       Τηλ -Φαξ.:2467043388 . Ταχ. Κωδ.:52200                                                   
           Email:mail@2gym-argous.kas.sch.gr                                                                                           
 «Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς   για  την μετάβαση του 2ου Γυμνασίου Άργους Ορεστικού στη            Θεσ/νίκη»
      

 Σχετ: Υ.Α. 129287/Γ2/2011 (ΦΕΚ 2769 τ. Β΄/02-12-2011) με θέμα «Εκδρομές-Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας»Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Α  Λ  Ο  Υ  Μ  Ε

Τα γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ    σε ισχύ, να καταθέσουν στο 2ο Γυμνάσιο ΄Αργους Ορεστικού - Ν. Καστοριάς (Ιωάννου Παμπουκίδη 3 - ΄Αργος Ορεστικό - Ν. Καστοριάς, Τ.Κ.52200, Τηλ.2467043388)  σφραγισμένη οικονομική προσφορά μέχρι την Παρασκευή 4-12-2015 και ώρα 11:00 π.μ.
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά, αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το 2ο Γυμνάσιο ΄Αργους Ορεστικού  μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. Εκπρόθεσμες προσφορές δε θα ληφθούν υπόψη. Οι προσφορές θα παραληφθούν από την διευθύντρια (ή τον αναπληρωτή διευθυντή), η οποία θα ορίσει επιτροπή για να αξιολογήσει και να επιλέξει το ταξιδιωτικό γραφείο σύμφωνα με το συμφέρον, την ασφάλεια των μαθητών αλλά και την ποιότητα των δεδομένων της εκδρομής.
Για τη σύνταξη της προσφοράς, σας ενημερώνουμε τα εξής:
1.  Στην εκπαιδευτική επίσκεψη θα συμμετέχει η Α΄,  Β ΄ & Γ΄  τάξη του Γυμνασίου μας.
2.  Προορισμός: -Θεσσαλονίκη
3.  Αριθμός μετακινούμενων: 144   μαθητές και  9 εκπαιδευτικοί-συνοδοί.
4.  Τρόπος μεταφοράς: Λεωφορείο.
5.  Χρονική διάρκεια μετακίνησης: μία (1) ημέρα.
6.  Αναχώρηση: Δευτέρα 21-12-2015 από τον αύλειο χώρο του σχολείου στο Άργος Ορεστικό.
7.  Επιστροφή: Δευτέρα 21-12-2015  στον αύλειο χώρο του σχολείου στο ΄Αργος Ορεστικό.
8.  Ασφάλεια: Υποχρεωτική ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης και ασφάλεια σε περίπτωση ατυχήματος μαθητών και εκπαιδευτικών-συνοδών.
9.  Επίσης κατά τη σύνταξη της προσφοράς σας παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας και τα παρακάτω:
·      Οι μετακινήσεις των μαθητών να γίνονται με κλιματιζόμενα λεωφορεία, που να πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών, βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Οι οδηγοί των λεωφορείων θα πρέπει να έχουν σε ισχύ όλα τα απαραίτητα έγγραφα και παραστατικά
·      Με την προσφορά σας πρέπει να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτετε ειδικό σήμα, άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, φωτοτυπία συμβολαίου και επισυναπτόμενα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά  .
·      Το λεωφορείο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο για όλες τις μετακινήσεις των μαθητών.
·      Για τις παραπάνω υπηρεσίες να αναφέρεται η τελική συνολική τιμή ( με ΦΠΑ), καθώς και η επιβάρυνση ανά μαθητή.
 Το πρακτορείο που θα επιλεγεί, θα ενημερωθεί με τηλεφωνική επικοινωνία.

                                                                         Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

                                        ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γ.  ΜΩΥΣΙΔΟΥ                 

Τρίτη, 28 Απριλίου 2015

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΕΝΑ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Πέμπτη, 2 Απριλίου 2015

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΤΕΧΝΗ

Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2015

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πραγματοποίηση Εκδρομής

            ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Άργος  Ορεστικό  19–3- 2015
                 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                            Αριθ. Πρωτ : 149/  Φ.23
             ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                                     
    ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                          Προς:  Τη  Δ. Δ. Ε.  Καστοριάς.
         Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ                                             
          2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ                                         Κοιν:  Γραφ. Γενικού Τουρισμού                       
                            Ι. Παμπουκίδη   3                                                                               
       Τηλ -Φαξ.:2467043388 . Ταχ. Κωδ.:52200                                                   
           Email:mail@2gym-argous.kas.sch.gr                                                                                                             
                                                             

«Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς   για την μετάβαση του 2ου Γυμνασίου Άργους Ορεστικού Πέλλα-Θεσ/νίκη»

Σχετ: Υ.Α. 129287/Γ2/2011 (ΦΕΚ 2769 τ. Β΄/02-12-2011) με θέμα «Εκδρομές-Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας»
 Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Α  Λ  Ο  Υ  Μ  Ε

Τα γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ    σε ισχύ, να καταθέσουν στο 2ο Γυμνάσιο ΄Αργους Ορεστικού - Ν. Καστοριάς (Ιωάννου Παμπουκίδη 3 - ΄Αργος Ορεστικό - Ν. Καστοριάς, Τ.Κ.52200, Τηλ.2467043388)  σφραγισμένη οικονομική προσφορά μέχρι την Πέμπτη 26-03-2015 και ώρα 12:00 π.μ.
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά, αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το 2ο Γυμνάσιο ΄Αργους Ορεστικού  μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. Εκπρόθεσμες προσφορές δε θα ληφθούν υπόψη. Οι προσφορές θα παραληφθούν από την διευθύντρια, η οποία θα ορίσει επιτροπή για να αξιολογήσει και να επιλέξει το ταξιδιωτικό γραφείο σύμφωνα με το συμφέρον, την ασφάλεια των μαθητών αλλά και την ποιότητα των δεδομένων της εκδρομής.
Για τη σύνταξη της προσφοράς, σας ενημερώνουμε τα εξής:
 1.  Στην εκδρομή θα συμμετέχει η Α΄,  Β ΄ & Γ΄  τάξη του Γυμνασίου μας.
 2.  Προορισμός: Πέλλα-Θεσσαλονίκη
 3.  Αριθμός μετακινούμενων: 142   μαθητές και  6 εκπαιδευτικοί-συνοδοί.
 4. Τρόπος μεταφοράς: Λεωφορείο.
 5.  Χρονική διάρκεια μετακίνησης: μία (1) ημέρα.
 6.  Αναχώρηση: Πέμπτη 23-04-2015 από τον αύλειο χώρο του σχολείου στο Άργος Ορεστικό.
 7. Επιστροφή:  Πέμπτη 23-04-2015  στον αύλειο χώρο του σχολείου στο ΄Αργος Ορεστικό.
 8. Ασφάλεια: Υποχρεωτική ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης και ασφάλεια σε περίπτωση ατυχήματος μαθητών και εκπαιδευτικών-συνοδών.
 9. Επίσης κατά τη σύνταξη της προσφοράς σας παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας και τα παρακάτω:
 • Οι μετακινήσεις των μαθητών να γίνονται με κλιματιζόμενα λεωφορεία, που να πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών, βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Οι οδηγοί των λεωφορείων θα πρέπει να έχουν σε ισχύ όλα τα απαραίτητα έγγραφα και παραστατικά.
 •  Με την προσφορά σας πρέπει να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτετε ειδικό σήμα, άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, φωτοτυπία συμβολαίου και επισυναπτόμενα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
 • Το λεωφορείο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο για όλες τις μετακινήσεις των μαθητών.
 • Για τις παραπάνω υπηρεσίες να αναφέρεται η τελική συνολική τιμή ( με ΦΠΑ), καθώς και η επιβάρυνση ανά μαθητή.

 Το πρακτορείο που θα επιλεγεί, θα ενημερωθεί με τηλεφωνική επικοινωνία.

                                                                                                   Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

                                                                                        ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γ.  ΜΩΥΣΙΔΟΥ 

Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2015

ΤΟ ΥΠΕΡΦΥΣΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΗΝ ΙΛΙΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ : ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΤΟ ΥΠΕΡΦΥΣΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΗΝ ΙΛΙΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ - ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΗ , Β1

ΤΟ ΥΠΕΡΦΥΣΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΗΝ ΙΛΙΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ , Β1

ΤΟ ΥΠΕΡΦΥΣΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΗΝ ΙΛΙΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ - ΑΓΝΗ , ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ , ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ , Β1

ΤΟ ΥΠΕΡΦΥΣΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΗΝ ΙΛΙΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ - ΜΑΡΙΟΣ , ΓΙΩΡΓΟΣ , ΘΕΟΦΑΝΗΣ , Β2

ΤΟ ΥΠΕΡΦΥΣΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΗΝ ΙΛΙΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ - ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΛΛΑ , Β2

ΤΟ ΥΠΕΡΦΥΣΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΗΝ ΙΛΙΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ - ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΙΕΛΑ , Β2

ΤΟ ΥΠΕΡΦΥΣΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΗΝ ΙΛΙΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ , Β2

ΤΟ ΥΠΕΡΦΥΣΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΗΝ ΙΛΙΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ - ΣΤΥΛΙΑΝΗ , Β2

ΤΟ ΥΠΕΡΦΥΣΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΗΝ ΙΛΙΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΓΑΒΡΙΗΛ , Β1

ΤΟ ΥΠΕΡΦΥΣΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΗΝ ΙΛΙΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ , Β2

ΤΟ ΥΠΕΡΦΥΣΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΗΝ ΙΛΙΑΔΑ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ , Β2

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΥΝ ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΛΙΑΔΑ : ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΟΦΑΝΗΣ , Β2Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2015

ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

    
               ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Άργος  Ορεστικό  5–3- 2015
              ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,                                     
            ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                                      
    ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                 
       Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ                                               
          2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ                                                        
                         Ι. Παμπουκίδη   3                                                                               
   Τηλ -Φαξ.:2467043388 . Ταχ. Κωδ.:52200                                                   
       Email:mail@2gym-argous.kas.sch.gr     

Πράξη 4η

Σήμερα Πέμπτη 5-03-2015 και ώρα 9:50 στο γραφείο της Διευθύντριας του 2ου Γυμνασίου Άργους Ορεστικού συνήλθε η επιτροπή που συγκροτήθηκε με την πράξη 3/25-02-2015 της Διευθύντριας του σχολείου και αφού έλαβε υπόψη τις:
1) 129287/Γ2/2011 (ΦΕΚ 2769/Β/02-12-2011) σχετικό με εκδρομές – μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εντός και εκτός χώρας

2)  Την με αριθμό πρωτ. 111/Φ23/26-02-2015 πρόσκληση του 2ου Γυμνασίου Άργους Ορεστικού

3) τις παρακάτω προσφορές των τουριστικών γραφείων για τη μετάβαση των μαθητών της Γ΄τάξης του Γυμνασίου μας από το Άργος Ορεστικό στην Αθήνα με επιστροφή για την υλοποίηση της εκδρομής στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων από 30-3-2015 έως 1-4-2015 για 55 μαθητές και 4 συνοδούς
α) Γραφείο Γενικού Τουρισμού Panagiotis Perperidis
i) Ξενοδοχείο PRESIDENT 4* με τιμή κατ’άτομο με πρωινό 86 ευρώ και συνολική τιμή προσφοράς 4730 ευρώ.
ii) Ξενοδοχείο DIVANI ACROPOLIS 4* με τιμή κατ’άτομο με πρωινό 93 ευρώ και συνολική τιμή προσφοράς 5115 ευρώ.
β) Γραφείο Γενικού Τουρισμού ΑΦΟΙ ΠΕΡΠΕΡΙΔΗ Ο.Ε.
Ξενοδοχείο GOLDEN CITY 3* Plus με τιμή κατ’άτομο με πρωινό 74 ευρώ.
γ) Γραφείο Τουρισμού KACTORAC
i) Ξενοδοχείο OSCAR 3* με τιμή ανά μαθητή με πρωινό και ένα γεύμα 100 ευρώ και συνολική τιμή προσφοράς 5500 ευρώ.
ii) Ξενοδοχείο OSCAR 3* με τιμή ανά μαθητή με πρωινό 87 ευρώ και συνολική τιμή προσφοράς 4785 ευρώ.
δ) FOURKIOTIS TOURS
i) Ξενοδοχείο DIVANI PALACE 5* με τιμή ανά μαθητή με πρωινό 116 ευρώ.
ii) Ξενοδοχείο STANLEY 4* με τιμή ανά μαθητή με πρωινό 87 ευρώ.
iii) Ξενοδοχείο PRESIDENT 4* με τιμή ανά μαθητή με πρωινό 106 ευρώ.
ε) ΚΤΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ Tours- travel for you
i) Ξενοδοχείο CONGO PALACE 4* με τιμή κατ’άτομο με πρωινό 80,50 ευρώ και τιμή με ημιδιατροφή 7 ευρώ την ημέρα.
ii) Ξενοδοχείο GALAXY HOTEL 3* με τιμή κατ’άτομο με πρωινό 72 ευρώ και τιμή με ημιδιατροφή 4 ευρώ την ημέρα.
iii) Ξενοδοχείο DIVANI PALACE 5* με τιμή κατ’άτομο με πρωινό 98 ευρώ και τιμή με ημιδιατροφή 13 ευρώ την ημέρα.
iv) Ξενοδοχείο LONDON HOTEL 3* με τιμή κατ’άτομο με πρωινό 79 ευρώ και τιμή με ημιδιατροφή 7 ευρώ την ημέρα.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται 2 διανυκτερεύσεις και η Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης και Ταξιδιωτική Ασφάλιση.
  
Αποφασίζει
να αναθέσει τη μετακίνηση – διαμονή – περιήγηση των μαθητών σύμφωνα με το πρόγραμμα στο Γραφείο Γενικού Τουρισμού travel for you της ΚΤΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε. το οποίο είχε την οικονομικότερη προσφορά επιλέγοντας το ξενοδοχείο GALAXY HOTEL 3*.

Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφεται ως ακολούθως 
    
   
        Η Διευθύντρια  
ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ                    Η επιτροπή

      1. Γκαμαλέτση Κωνσταντίνα
      2. Χατζής Αριστείδης
      3. Νάκου Ιωάννης
      4. Παππά Καλλιόπη

Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015

Οι μαθητές δίνουν ένα διαφορετικό τέλος στο διήγημα του Α . Τσέχωφ "Βάνκας": Λίγα λόγια για την εργασία .

Ένα διαφορετικό τέλος για το "Βάνκα" από την Ιουλιανή .

Ένα διαφορετικό τέλος για το "Βάνκα" από τη Φανή .

Ένα διαφορετικό τέλος για το "Βάνκα" από την Ευαγγελία .