Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2015

ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

  
               ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Άργος  Ορεστικό  4–12- 2015
                ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                            
          ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                                      
    ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                 
       Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ                                               
          2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ                                                        
                Ι. Παμπουκίδη   3                                                                               
   Τηλ -Φαξ.:2467043388 . Ταχ. Κωδ.:52200                    
  Email:mail@2gym-argous.kas.sch.gr   

                                                              Πράξη 6η
Σήμερα Παρασκευή  4-12-2015 και ώρα 14:00 συνήλθε η επιτροπή που συγκροτήθηκε με την πράξη 12/1-122015-μετά από πρόσκληση  της Διευθύντριας του σχολείου και αφού έλαβε υπόψη της:
1) την απόφαση 129287/Γ2/2011 (ΦΕΚ 2769/Β/02-12-2011) σχετικά με εκδρομές – μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εντός και εκτός χώρας
2)  Την με αριθμό πρωτ. 701/1-12-2015 πρόσκληση οικονομικής προσφοράς  του 2ου Γυμνασίου Άργους Ορεστικού
3) τις παρακάτω προσφορές των τουριστικών γραφείων για τη μετάβαση των μαθητών μας στη Θεσσαλονίκη στις 21-12-2015:

α) Γραφείο Γενικού Τουρισμού Kastoria Tours -Στυλιάδης Νικόλαος:1430 ευρώ τα 3 λεωφορεἰα, για 144 μαθητές και 9 συνοδούς καθηγητές. Περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ  και ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης καθώς επίσης και ασφάλεια σε περίπτωση ατυχήματος.
β) Γραφείο FOURKIOTIS TOURS Φουρκιώτης Αντώνιος.: 1465,,92 ευρώ( τιμή κατ΄άτομο:10,18) για 3 λεωφορεία και 144 μαθητές με 9 συνοδούς καθηγητές. Περιλαμβάνονται : Μεταφορά με λεωφορείο του παραπάνω γραφείου, ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης και ταξιδιωτική (ιατροφαρμακευτική). (αριθ.ασφαλ.11187856 και 11187862  GENERALLI HELLAS με Φ.Π.Α.

γ) Γραφείο Travel for you, ΚΤΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε.:560 Ευρώ με ΦΠΑ για κάθε λεωφορείο 50 θέσεων , δωρεάν η ταξιδιωτική ασφάλιση, λεωφορεία νέας τεχνολογίας με προδιαγραφές για ασφαλή μεταφορά , μετακίνηση(ζώνες ασφαλείας, ΚΤΕΟ, πυρασφάλεια, καινούργια ελαστικά, ίντερνετ).

δ) Γραφείο Τουρισμού KASTORAC – τουριστικό γραφείο του Κ.Τ.Ε.Λ. Καστοριάς : 1785,60 σύνολο,12,40  ευρώ ανά μαθητή, για 144 μαθητές και 9 συνοδούς καθηγητές. Διατίθεται ένα διώροφο και δύο απλά λεωφορεία. Η τιμή περιλαμβάνει : Ασφάλιση  επαγγελματικής ευθύνης και ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας. Οι συνοδοί καθηγητές μετακινούνται δωρεάν. Λεωφορεία διαθέσιμα σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής , κλιματιζόμενα και με προδιαγραφές ασφαλούς μετακίνησης βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

ε) Γραφείο Γενικού Τουρισμού Velle Travel- Γεωργία Παπαθανασίου:1440 ευρώ για 3 λεωφορεία . Επιπλέον υπολογίζεται ασφάλεια επαγγελματικής ευθύνης 0,42 ευρώ ανά συμμετέχοντα (153*0,42 ευρώ ). Γενικό σύνολο προσφοράς 1504 ευρώ (10,40 ανά μαθητή), για 3 λεωφορεία.                    
                                                      Αποφασίζει
να αναθέσει τη μετακίνηση των μαθητών στη Θεσσαλονίκη σύμφωνα με το πρόγραμμα του σχολείου στις 21-12-2015, στο γραφείο Kastoria Tours -Στυλιάδης Νικόλαος, Γραφείο Γενικού Τουρισμού,  το οποίο κατέθεσε την οικονομικότερη προσφορά.
Το παρόν συντάχτηκε και υπογράφεται ως ακολούθως


        Η Διευθύντρια
ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Η επιτροπή

1. Γκαμαλέτση Κωνσταντίνα
2. Γιαννούσης Α.
3. Νάκου ι.
4. Βλαχόπουλος Δ.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου