Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ...... ΠΑΓΩΜΕΝΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2012

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ

Κάνοντας κλικ εδώ  και  στη διεύθυνση  http://constantinople.ehw.gr/forms/fLemmaBodyExtended.aspx?lemmaID=10835# μπορείτε να δείτε υλικό σχετικό με την οικονομία του Βυζαντίου τον 9ο -10o  αιώνα μ.Χ.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

    Στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας οι μαθητές της Β΄ τάξης   του 2ου γυμνασίου Άργους Ορεστικού (τμήματα Β1 και  Β3 ) διδάχθηκαν τη θεματική ενότητα «από τον τόπο μου σ’ όλη την Ελλάδα» σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών.
   Τους ζητήθηκε να συντάξουν ένα πολυμεσικό κείμενο στο οποίο θα παρουσιάζουν με ελκυστικό τρόπο τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της περιοχής τους. Μ’ άλλα λόγια θα έπρεπε να δημιουργήσουν έναν ταξιδιωτικό οδηγό  αξιοποιώντας τις Τ.Π.Ε. (λογισμικό παρουσίασης, κειμενογράφος, διαδίκτυο).Παράλληλα να ασκηθούν στην παραγωγή γραπτού λόγου , στην ανακαλυπτική μάθηση, στην κριτική επεξεργασία και σύνθεση πληροφοριών.
   Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν με προθυμία στο κάλεσμα των καθηγητών τους, γιατί κλήθηκαν να ασχοληθούν με μια δραστηριότητα  παραγωγής λόγου  που ξεφεύγει από την καθιερωμένη συγγραφή μιας «έκθεσης» 2-3 παραγράφων.
Κατά συνέπεια κλήθηκαν να αναπτύξουν δεξιότητες ομαδοσυνεργατικής μάθησης και να χρησιμοποιήσουν ένα μέσο πρωτόγνωρο για την πλειοψηφία των μαθητών της Β’γυμνασίου στα πλαίσια του ψηφιακού γραμματισμού.
   Οι δυσκολίες που προέκυψαν λόγω της ανεπαρκούς γνώσης του λογισμικού παρουσίασης ξεπεράστηκαν σχετικά εύκολα  με την καθοδήγηση των διδασκόντων  και με τη γόνιμη συνεργασία των μελών των ομάδων.
   Ευχαριστούμε τους μαθητές μας για τη συμμετοχή και το χρόνο που αφιέρωσαν για να εκπονήσουν την εργασία τους.
                   
                                                                         Οι καθηγήτριες
                                                                        Μασμανίδου Αλεξία
                                                                         Παπαϊωάννου Ζωή

Ακολουθούν  οι  εργασίες των  μαθητών.

 Ο τόπος μου

Ο ΤΟΠΟΣ ΜΟΥ


Καστοριά