Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2014

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πραγματοποίηση Εκδρομής

          ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Άργος  Ορεστικό  12-3- 2014
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                              Αριθ. Πρωτ : 184 /  Φ.23
    ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                 Προς:  Τη  Δ. Δ. Ε.  Καστοριάς.
         Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ                                             
          2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ                                           Κοιν:  Γραφ. Γενικού Τουρισμού
                            Ι. Παμπουκίδη   3                                                                               
     Τηλ -Φαξ.:2467043388 . Ταχ. Κωδ.:52200                                              
          Email:mail@2gym-argous.kas.sch.gr

«Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς   για την μετάβαση των μαθητών της Α΄,  Β ΄& Γ ΄τάξης του 2ου Γυμνασίου Άργους Ορεστικού στη Βεργίνα - Νάουσα ( Αγ. Νικόλαο) ».

Σχετ: Υ.Α. 129287/Γ2/2011 (ΦΕΚ 2769 τ. Β΄/02-12-2011) με θέμα «Εκδρομές-Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας»

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Α  Λ  Ο  Υ  Μ  Ε
 
Τα γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ    σε ισχύ, να καταθέσουν στο 2ο Γυμνάσιο ΄Αργους Ορεστικού-Ν. Καστοριάς (Ιωάννου Παμπουκίδη 3 - ΄Αργος Ορεστικό - Ν. Καστοριάς, Τ.Κ.52200, Τηλ.2467043388) σφραγισμένη προσφορά μέχρι την  Τετάρτη 19-03-2014 και ώρα 12:00 π. μ.
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά, αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το 2ο Γυμνάσιο ΄Αργους  Ορεστικού  μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. Εκπρόθεσμες προσφορές δε θα ληφθούν υπόψη. Οι προσφορές θα παραληφθούν από την διευθύντρια, η οποία θα ορίσει επιτροπή η οποία θα αξιολογήσει και θα επιλέξει το ταξιδιωτικό γραφείο.
Για τη σύνταξη της προσφοράς, σας ενημερώνουμε τα εξής:
1.    Στην εκδρομή θα συμμετέχει η Α΄, Β & Γ΄ τάξη του Γυμνασίου μας.
2.    Προορισμός:  Βεργίνα – Νάουσα –Αγ. Νικόλαο
3.    Αριθμός μετακινούμενων: 146 μαθητές και  6 συνοδοί καθηγητές.
4.    Τρόπος μεταφοράς: Λεωφορείο.
5.    Χρονική διάρκεια μετακίνησης: μία(1) ημέρα
6.    Αναχώρηση: Πέμπτη 10-04-2014.
7.    Επιστροφή: Πέμπτη  10-04-2014.
8.    Ασφάλεια: Υποχρεωτική ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης και ασφάλεια σε περίπτωση ατυχήματος μαθητών και συνοδών καθηγητών.
9.    Επίσης κατά τη σύνταξη της προσφοράς σας παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας και τα παρακάτω:
·         Οι μετακινήσεις των μαθητών να γίνονται με κλιματιζόμενα λεωφορεία, που να πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
·         Με την προσφορά σας πρέπει να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτετε ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ.
·         Το λεωφορείο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο για όλες τις μετακινήσεις των μαθητών.
·         Τελική συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού.
·         Επιβάρυνση ανά μαθητή.

      Το πρακτορείο που θα επιλεγεί, θα ενημερωθεί με τηλεφωνική επικοινωνία.

                                                                                                 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ


                                                                          ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γ.  ΜΩΥΣΙΔΟΥ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου