Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014

ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

             ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Άργος  Ορεστικό  21–3-2014
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                        Αριθ. Πραξης : 28
    ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                 
       Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ                                                
          2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ                                                        
                          Ι. Παμπουκίδη   3                                                                               
   Τηλ -Φαξ.:2467043388 . Ταχ. Κωδ.:52200                                                   
       Email:mail@2gym-argous.kas.sch.gr                                                  
                         
                                                          Πράξη 28η
 
Σήμερα Παρασκευή 21-03-2014 και ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο της Διευθύντριας του 2ου Γυμνασίου Άργους Ορεστικού συνήλθε η επιτροπή που συγκροτήθηκε με την πράξη 27/19-03-2014 της Διευθύντριας του σχολείου και αφού έλαβε υπόψη της:
1) 129287/Γ2/2011 (ΦΕΚ 2769/Β/02-12-2011) σχετικό με εκδρομές – μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εντός και εκτός χώρας
2) Τη διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπ.Π.Δ.Β.Μθ. 5181/Γ7/17-01-2012
3)  Την με αριθμό πρωτ. 211/Φ.23/12-03-2014 πρόσκληση οικονομικής προσφοράς για την πραγματοποίηση ημερήσιας σχολικής εκδρομής στη Βεργίνα, Νάουσα στις 10-4-2014 για 146 μαθητές και 6 συνοδούς καθηγητές
4) τις παρακάτω προσφορές των τουριστικών γραφείων που αφορούν τη μετακίνηση των μαθητών του σχολείου μας στη Βεργίνα-Νάουσα στις 10-04-2014

α) KASTORIA TOURS – Στυλιάδης Νικόλαος
1120 Ε (με Φ.Π.Α.) με ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης και ασφάλεια σε περίπτωση ατυχήματος. Η μετακίνηση θα γίνει με τρία (3) λεωφορεία.
 
β) FOURKIOTIS TOURS
1367,20 Ε με ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης και ασφάλεια ταξιδιωτική(ιατροφαρμακευτική). 1200 Ε χωρίς τα παραπάνω. Η μετακίνηση θα γίνει με τρία (3) λεωφορεία.
γ) KACTORAC
1547,60 E  με ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης και ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.
 
 Αποφασίζει
να αναθέσει τη μετακίνηση των μαθητών στη Βεργίνα -Νάουσα στις 10-4-2014 στο Γραφείο Γενικού Τουρισμού KASTORIA TOURS – Στυλιάδης Νικόλαος το οποίο κατέθεσε την οικονομικότερη προσφορά 1120 Ε (με Φ.Π.Α.) με βάση τα ίδια συγκρίσιμα μεγέθη.
Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφεται ως ακολούθως

 
        Η Διευθύντρια


 
 
ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Η επιτροπή

1. Ζυγά Άννα
2. Νάκου Ιωάννης
3. Χατζής Αριστείδης
4. Σιδόπουλος Ευάγγελος

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου