Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2011

ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ


Ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία αξιολογούμε τις ομαδικές εργασίες;


1.Περιεχόμενο: Η επιλογή των πληροφοριών θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τα ζητούμενα της εργασίας  και να μην υπάρχουν ανακρίβειες. Επιπλέον ο τρόπος χειρισμού του υλικού θα πρέπει να είναι πρωτότυπος.
2.Οργάνωση: οι πληροφορίες θα πρέπει να έχουν οργανωθεί με λογική σειρά και να υπάρχει μεταξύ τους σύνδεση και αλληλουχία.
3.Έκφραση–Ορθογραφία: δε θα πρέπει να υπάρχουν στην εργασία εκφραστικά, γραμματικά ή ορθογραφικά λάθη.
4.Εμφάνιση εργασίας: Θα πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί εικόνες για την ενίσχυση της παρουσίασης και τη διευκόλυνση της κατανόησης.
5.Παρουσίαση της εργασίας: Κατά την παρουσίαση της εργασίας τους οι μαθητές θα πρέπει να έχουν οπτική επαφή με το ακροατήριό τους και να μη διαβάζουν από τις σημειώσεις ή διαφάνειές τους. Θα πρέπει να απαντούν όλοι αλλά και ο καθένας ξεχωριστά  σε ερωτήσεις σχετικά με την εργασία τους.
6.Συνεργασία ομάδας: Τα μέλη της ομάδας θα πρέπει να συνεργάζονται άριστα μεταξύ τους και όλοι να συμβάλλουν στο τελικό προϊόν.
Πηγή: digitalschool.minedu.gov.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου