Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2012

ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Άργος Ορεστικό 31/01/2012
              ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                                                            Αριθ. Πρωτ : 37 / φ.23
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ Π. Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                            Προς: Τη Δ. Δ. Ε. Καστοριάς.
    Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
     2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
                    Ι. Παμπουκίδη 3
  Τηλ -Φαξ.:2467043388 . Ταχ. Κωδ.:52200
     Email:mail@2gym-argous.kas.sch.gr

ΘΕΜΑ: «Ανάθεση εκδρομής»
ΠΡΑΞΗ 6η
Σήμερα Τρίτη 31-01-2012 και ώρα 11 π.μ. στο γραφείο του Δ/ντή του 2oυ Γυμνασίου Άργους Ορεστικού συνήλθε η επιτροπή που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την Αριθ.129287/Γ2 του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. και αφού έλαβε υπόψη της τις προσφορές των:
1. FOURKIOTIS TOURS 1000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α.)

2. KACTORAC M.A.E. 1000 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

3. KASTORIA TOURS- ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 900 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

Αποφασίζει:
Να αναθέσει τη μετακίνηση των μαθητών στη Βίγλα Πισοδερίου στο
KASTORIA TOURS  – ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ το οποίο είχε την
οικονομικότερη προσφορά.
Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφεται ως ακολούθως.

                                                                                                        Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
         Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
                                                                                                      1.ΘΩΜΟΥ Θ.
                                                                                                      2.ΝΑΚΟΥ Ι.
                                                                                                      3.ΣΙΩΜΟΣ Ε.
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                                                  4.ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ Χ.

                                                                              Ακριβές αντίγραφο 31-1-2012
                                                                                         Ο Διευθυντής


                                                                           ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου