Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2011

ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Α. ΣΧΗΜΑ ΑΣΥΝΔΕΤΟ
 Οι προτάσεις μπαίνουν η μια κοντά στην άλλη χωρίς σύνδεσμο. Χωρίζονται με κόμμα. Οι προτάσεις που παραθέτονται είναι όμοιες μεταξύ τους, δηλ.:
Κύρια πρόταση + κύρια πρόταση
 ( Έβλεπε, άκουγε, δε μιλούσε ποτέ)
Δευτερεύουσα πρόταση + δευτερεύουσα πρόταση
(Αν βρέξει, αν χιονίσει, θα φύγω)
 
Β. ΠΑΡΑΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
Οι προτάσεις συνδέονται με τους παρατακτικούς συνδέσμους :
1. Συμπλεκτικούς : και (κι) , ούτε, μήτε, ουδέ, μηδέ.
2.Αντιθετικούς     : αλλά, μα, όμως, παρά, μόνο,- χρησιμοποιούνται ως αντιθετικοί σύνδεσμοι: εντούτοις μάλιστα, έπειτα, μολαταύτα, εξάλλου
3. Διαχωριστικούς : ή , είτε.
4. Συμπερασματικούς : λοιπόν, άρα , επομένως,- ώστε.
Οι προτάσεις που συνδέονται με τους παρατακτικούς συνδέσμους είναι όμοιες, δηλ.:
Κύρια πρόταση + Κύρια πρόταση
                                                 ( Κάθισε και περίμενε ή σήκω και φύγε)
Δευτερεύουσα πρόταση + δευτερεύουσα πρόταση
(Όταν ακούει και προσέχει, καταλαβαίνει)

Γ. ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Α. ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ:

Εισάγονται με

Άρνηση

Χρησιμεύουν ως

1. Ειδικές
Ειδικoύς συνδέσμoυς : που, πως, ότι
δε(ν)
Υποκείμενο
Αντικείμενο
 Επεξήγηση
2. Βουλητικές
το βουλητικό μόριο να
μη (ν)
3. Ενδοιαστικές
διστακτικούς συνδέσμους: μη (ν) μήπως
δε(ν)
4. Πλάγιες
ερωτηματικές
αντωνυμίες: ποιος, πόσος, τι κτλ.
επιρρήματα: πού, πότε, πώς κτλ.
συνδέσμους: αν, γιατί, μήπως κτλ.
δε(ν)
μη (ν)
5. Αναφορικές
ονοματικές
αναφορικές αντωνυμίες: όποιος οποίος, που, όσος, ό, τι κτλ.
δε(ν)
μη (ν)
Β. ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ:


 Επιρρηματικοί
προσδιορισμοί:
1. Τελικές
τελικούς συνδέσμους: να, για να
μη (ν)
σκοπού
2.Υποθετικές
υποθετικούς συνδέσμους: αν (εάν), άμα, σαν
δε(ν)
προϋπόθεσης
3. Χρονικές
χρονικούς συνδέσμους: όταν όποτε, καθώς, πριν, μόλις, ενώ
αφού, προτού
μη (ν)
δε (ν)
χρόνου
4. Αιτιολογικές
αιτιολογικού ς συνδέσμους: αφού γιατί, επειδή, εφόσον
δε (ν)
αιτίας
5. Συμπερασματικές
συμπερασματικούς συνδέσμους: ώστε (να), που (να), για να
δε(ν)
μη (ν)
συμπεράσματος
αποτελέσματος
6. Εναντιωματικές
εναντιωματικούς συνδέσμους: αν και, ενώ, μολονότι, μόλο που, και που, και ας
δε(ν)
μη (ν)
εναντίωσης
7. Αναφορικές
επιρρηματικές
αναφορικά επιρρήματα: που όπου, πως, όπως, ως, καθώς,όσο, σαν
δε (ν)
τόπου, τρόπου
χρόνου,ποσού
όρου, εναντiωoης
Μπορείτε να εξασκηθείτε εδώ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου