Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2012

ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άργος Ορεστικό 5–3 - 2012
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                                                        Αριθ. Πρωτ :
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                             
ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ            
Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ                                          Προς: Τα συμμετέχοντα Τουριστικά Γραφεία
2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ                                               Κοιν: Τη Δ. Δ. Ε. Καστοριάς
Ι. Παμπουκίδη 3
Τηλ -Φαξ.:2467043388 . Ταχ. Κωδ.:52200
Email:mail@2gym-argous.kas.sch.gr

ΠΡΑΞΗ Νο 9
Σήμερα Δευτέρα 5-3-2012 και ώρα 10:00 πμ στο γραφείο του Δ/ντή του 2ου Γυμνασίου Άργους Ορεστικού συνήλθε η επιτροπή που συγκροτήθηκε με την πράξη 7/1-2-2012 του Διευθυντή του Σχολείου και αφού έλαβε υπόψη της :
Α) το Φεκ 2769/τ.Β΄/02-12-2011 με θέμα «Εκδρομές-Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας ».
Β) την Αρ. πρωτ. 60/Φ.16 της 24-2-2012 πρόσκληση.
Γ) τις προσφορές για το ίδιο επίπεδο παροχών (ξενοδοχείο **** Αστέρων)
1.FOURKIOTIS TOURS 5985 € (με Φ.Π.Α.)
2.ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 5670€ (με Φ.Π.Α.)
3.PERPERIDIS TRAVEL 4920 € (με Φ.Π.Α.)
4.ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5544 € (με Φ.Π.Α.)

Αποφασίζει:
Να αναθέσει τη μετακίνηση –διαμονή –ξενάγηση των μαθητών στο PERPERIDHS TRAVEL το οποίο είχε την οικονομικότερη προσφορά.
Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφεται ως ακολούθως :
       Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                            Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
                                                                                          1. ΘΩΜΟΥ ΘΩΜΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                                     2.ΝΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
                                                                                          3.ΣΙΩΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
                                                                                          4.ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου